Promocje

Obecnie trwa promocja na pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy i nie tylko. Każdy pracodawca jest zobowiązany do utrzymania właściwego oświetlenia na stanowiskach pracy. Zgodnie z § 26 rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Obecnie reguluje to norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, w której określono wymagania oświetleniowe i gdzie spotykają się potrzeby komfortu widzenia i wydolności wzrokowej ludzi normalnie widzących. W powyższej dokumencie rozważane są wszystkie typowe zadania wzrokowe, łącznie ze sprzętem wyposażonym w monitory ekranowe (DSE) z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych cech oświetlenia. Dodatkowo norma podaje zalecenia dla dobrej praktyki oświetlenia. Zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.