Badanie środowiska pracy, analizy środowiskowe oraz pomiary BHP – Eco-Serv

Eco-Serv to przedsiębiorstwo, koncentrujące się na usługach związanych badaniami czynników szkodliwych i uciążliwych oraz poprawą warunków w środowisku pracy. Jesteśmy firmą świadczącą takie usługi, jak badania wibracji, hałasu, oświetlenia, szeregu substancji chemicznych oraz pyłów. Prowadzimy analizy i pomiary środowiska pracy oraz inne działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Skutecznie wdrożyliśmy System Zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Naszymi największymi atutami są:

  • wykwalifikowany personel posiadający udokumentowane kompetencje i doświadczenie,
  • nowoczesny sprzęt do analiz, spełniający wymagania przepisów prawa i polskich norm,
  • wielokrotny, zakończony powodzeniem udział w badaniach biegłości,
  • rzetelność i bezstronność,
  • poufność.

W ramach badania środowiska pracy oferujemy doradztwo dotyczące harmonogramu pomiarów w Państwa firmie oraz organizacji stanowisk pracy.

OŚWIETLENIE

Czynnikiem wpływającym na komfort i bezpieczeństwo pracy jest między innymi oświetlenie, przy którym pracownicy wykonują swoje codzienne obowiązki. W ramach naszych usług przeprowadzamy analizę i pomiary obejmujące natężenie i równomierność oświetlenia oraz przedstawiamy ewentualne zalecenia pod kątem warunków pracy panujących w przedsiębiorstwie.

CZYNNIKI CHEMICZNE

Wiele substancji nie pozostaje bez wpływu na organizm człowieka. Czynniki chemiczne są przyczyną chorób zawodowych wtedy, gdy ich stężenie w powietrzu jest zbyt wysokie. Badania środowiska pracy pozwalają na bieżąco monitorować stężenie preparatów żrących, toksycznych i innych szkodliwych substancji zagrażających pracownikom.

HAŁAS

Regularne pomiary hałasu pozwalają uchronić pracowników przed niekorzystnym wpływem na zdrowie pracowników. Nadmierny poziom dźwięku, oprócz ubytku słuchu powoduje również wiele innych dolegliwości, takie jak obniżona wydolność psychiczna oraz osłabiona precyzja ruchów.

PYŁY

W wielu zakładach pracy nie da się całkowicie zapobiec emisji zanieczyszczeń w formie pyłów. Pomiary środowiska pracy umożliwiają jednak monitorowanie ich stężenia w powietrzu i dążenie do utrzymywania ich w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa.

DRGANIA MECHANICZNE (WIBRACJE)

Podobnie jak hałas, również drgania mechaniczne stanowią czynnik szkodliwy dla zdrowia.
Wibracje podzielono umownie na dwa rodzaje:

  • Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka
  • Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Na drgania ogólne są narażeni przede wszystkim kierowcy pojazdów, operatorzy maszyn budowlanych oraz maszyniści. Źródłem drgań działających przez kończyny górne, są głównie wszelkiego rodzaju narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, hydraulicznym, pneumatycznym lub spalinowym (np. pilarki, szlifierki, nitownice, ubijaki wibracyjne, wiertarki udarowe, zagęszczarki gruntu, stopy wibracyjne, itp.) oraz dźwignie maszyn i urządzeń. Dodatkowo źródłem takich drgań mogą być obrabiane materiały przy użyciu np. szlifierek, polerek itp., które są trzymane w rękach przez pracowników.

BHP

W zakresie działań naszej firmy realizowane są różnorodne audyty z zakresu BHP, analizy i badania środowiskowe na wielu stanowiskach pracy. Zajmujemy się również fachowym doradztwem i przygotowujemy zalecenia, wynikające bezpośrednio z przeprowadzonych pomiarów.