Ocena jakości powietrza

W zakładach przemysłowych, w których wykonywana jest obróbka mechaniczna różnego rodzaju materiałów, pracownicy narażeni są na wiele czynników szkodliwych. Są nimi m.in. pyły zawieszone w powietrzu, które niekorzystnie wpływają na organizm człowieka, mogące powodować w przyszłości choroby zawodowe. Aby ograniczyć występowanie czynników szkodliwych, ważne są pomiary i ocena jakości powietrza. Głównymi źródłami emisji pyłów zawieszonych, są procesy technologiczne. Należą do nich m.in. : mielenie, kruszenie, przesiewanie, transport, szlifowanie, cięcie, polerowanie, spawanie, malowanie czy mieszanie materiałów sypkich.

Badanie zapylenia obejmuje między innymi określenie jego rodzaju, stężenia oraz krotności NDS. Substancje szkodliwe obniżające jakość powietrza, wpływają negatywnie na organizm człowieka, dlatego pracodawcy zobowiązani są nie tylko wykonywać ocenę i pomiary zawieszonych w powietrzu cząsteczek, ale również podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.

Badania czynników szkodliwych dla zdrowia wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.33 poz. 166).