Pomiary wibracji, drgań mechanicznych na stanowisku pracy

Drgania mechaniczne są to drgania akustyczne rozchodzące się w ośrodkach stałych i są przekazywane do organizmu poprzez część ciała która ma bezpośrednią styczność z drgającą powierzchnią.
Szkodliwe dla ludzkiego zdrowia wibracje występujące w środowisku pracy możemy podzielić na drgania o działaniu ogólnym na organizm człowieka, przenikające przez nogi, plecy, miednicę lub boki oraz na drgania przenoszone przez kończyny górne (tzw. miejscowe). Na pierwsze z nich narażeni są przede wszystkim kierowcy, operatorzy maszyn drogowych i budowlanych, gdzie wibracje są przekazywane przez siedzisko lub operatorzy maszyn stacjonarnych, którzy wykonują pracę w pozycji stojącej ( drgania są przekazywane poprzez podłoże do stóp pracownika).
Na drgania miejscowe narażeni są przede wszystkim operatorzy wielu typów ręcznych narzędzi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym